Scenariusz z wykorzystaniem kart pracy ,,Razem jest pięknie”

Jak radzić sobie ze złością? – trening umiejętności społecznych

Poniżej prezentujemy Wam scenariusz, który z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach z treningu umiejętności społecznych. Zacznijmy jednak od tego, czym właściwie ten trening jest? TUS to prowadzone grupowo zajęcia skierowane między innymi do dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością intelektualną. Podczas ich trwania uczestnicy zdobywają wiedzę o emocjach, uczą się nawiązywania relacji, współpracy oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Jeśli chcecie dowiedzieć się o treningu umiejętności społecznych więcej, zapraszamy Was na naszego Instagrama. Znajdziecie tam post dedykowany właśnie tej tematyce ⇓

https://www.instagram.com/uniterapia.official/

Rozumienie emocji, szczególnie tych trudnych, jest kluczowe dla funkcjonowania dziecka w każdym środowisku – właśnie dlatego scenariusz ten poświęcony został złości. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się więc czym ona jest, jak wygląda i jak sobie z nią radzić.

W trakcie konstruowania scenariusza korzystaliśmy z kart pracy, będących częścią naszego nowego e-booka. Już teraz możecie zakupić go na naszej stronie internetowej www.uniterapia.pl, w zakładce – sklep.

Miejsce zajęć: sala przedszkolna/szkolna

Potrzebne pomoce:

 • karty pracy ,,Razem jest pięknie” (s. 33, 108),
 • przybory do rysowania, nożyczki, klej,
 • lusterka/lustro,
 • brystol czerwony i zielony,
 • karton lub inne, nieduże pudełko,
 • telefon/stoper.

Czas zajęć: 45 minut

Cele zajęć:

 • rozumienie złości i poznanie strategii radzenia sobie ze złością,
 • rozpoznawanie emocji swoich oraz innych osób,
 • rozwijanie umiejętności współpracy.

Przebieg zajęć:

 • Wprowadzenie – Czym jest złość?

Zajęcia należy rozpocząć od rozmowy, podczas której zachęcimy dzieci do przedstawienia ich punktu widzenia w omawianym temacie. Nie bójmy się zadawać dzieciom pytań, nie skupiajmy się wyłącznie na własnym przekazie – spróbujmy sformułować definicję złości razem z podopiecznymi. Warto porozmawiać też z uczestnikami o tym, że złość jest po prostu emocją, a jej odczuwanie nie jest ani niewłaściwe, ani niegrzeczne.

 • Co mówią rodzice?

Przed rozpoczeciem tego zadania dzieci otrzymują karty pracy, na których znajdują się dwa zdjęcia przedstawiające rodziców, ilustracje wesołej i smutnej buźki oraz komiksowe dymki z tekstem (,,Razem jest pięknie”, s. 33). Następnie należy zachęcić dzieci do opisania przekazanych im fotografii – możemy w tym celu sięgnąć po pytania pomocnicze, dzięki którym uczestnikom zajęć łatwiej będzie zbudować wypowiedź (np. Kto jest na zdjęciu? Co robią te osoby? Jak wyglądają? Jak myślisz, jak się czują?). Kiedy dzieci dokonają właściwego rozpoznania przedstawionych emocji, mogą przystąpić do drugiej części zadania – wycinają w tym celu obrazki umiejscowione pod fotografiami i przyklejają je w odpowiednie miejsca.

 • Zabawa z lusterkiem:

Ćwiczenie to można wykonać w dwojaki sposób, w zależności od dostępności materiałów. Prowadzący może rozdać dzieciom lusterka lub poprosić uczestników zajęć o podejście do dużego, ściennego lustra. W przypadku, kiedy nie mamy dostępu do żadnego lustra, możemy polecić dzieciom, aby stanęły naprzeciwko siebie parami. Niezależnie od tego, na który wariant się zdecydujemy, polecenie pozostaje to samo: pokaż, jak się złościsz. Następnie dzieci swoją mimiką usiłują przedstawić zezłoszczony wyraz twarzy. Na koniec warto poprosić dzieci o opisanie wyglądu ich złości.

 • Rysujemy radość i złość:

Do wykonania tego ćwiczenia niezbędne są karty pracy, na których zilustrowano dwie twarze pozbawione oczu, brwi, nosa oraz ust (,,Razem jest pięknie”, s. 108). Zadaniem dzieci będzie dorysowanie brakujących elementów w taki sposób, aby twarze wyrażały radość i złość. Jeśli ćwiczenie sprawia uczestnikom trudność, warto odwołać się do poprzedniego zadania (np. A pamiętasz swoją minę w lusterku? Jaka ona była?). Po zakończeniu rysowania możemy poprosić dzieci o wskazanie różnic między dwoma twarzami.

 • Co możemy zrobić ze złością?

Zadanie to ma formę burzy mózgów. Do jego wykonania potrzebny będzie zielony i czerwony brystol oraz coś do pisania. Dzieci zastanawiają się nad znanymi im sposobami radzenia sobie ze złością. Oceniają również, czy są one stosowne. Ich pomysły zapisywane są na odpowiednim papierze – zielony kolor przeznaczamy na właściwe metody rozładowywania złości, natomiast na czerwonym brystolu wypisujemy, z jakich sposobów nie można korzystać w czasie jej odczuwania.

 • Zabawa ruchowa – puszka Pandory:

Do pudełka wkładamy nastawiony odpowiednio telefon lub stoper, a następnie przekazujemy je dzieciom. Uczestnicy ustawiają się w kółku i przekazują sobie kartonik, dopóki nie usłyszą alarmu. Kiedy pojawia się sygnał dźwiękowy, dziecko trzymające pudełko ma za zadanie wymyślić ćwiczenie ruchowe dla całej grupy.

 • Zakończenie – miłe słowa:

Podczas ostatniego zadania dzieci siadają w kole w losowej kolejności. Każde z nich otrzymuje polecenie, aby powiedzieć dwie miłe rzeczy o osobie siedzącej po ich prawej stronie. Po wykonaniu ćwiczenia możemy zapytać dzieci o ich wrażenia, przemyślenia lub wnioski, jakie nasunęły się im podczas zajęć.

Przedstawiony przez nas scenariusz możecie odtworzyć częściowo lub w całości. Możecie także potraktować go jako inspirację do własnych zajęć. Niezależnie na co się zdecydujecie, mamy nadzieję, że okaże się on dla Was przydatny i spodoba się Waszym podopiecznym!

Autorka scenariusza: Karolina Lembowicz