Oferta i kompetencje

Kompleksowe wspomaganie rozwoju

Temat autyzmu wciąż budzi wiele lęku i niepokoju. Naszym zadaniem jest wyeliminowanie negatywnych emocji, by móc w pełni skupić się na pracy z dziećmi – z pożytkiem dla wszystkich.

Oferta i kompetencje

Kompleksowe wspomaganie rozwoju

Kompleksowe wspomaganie rozwoju

Temat autyzmu wciąż budzi wiele lęku i niepokoju. Naszym zadaniem jest wyeliminowanie negatywnych emocji, by móc w pełni skupić się na pracy z dziećmi – z pożytkiem dla wszystkich.

Wspomagamy szkoły i przedszkola

Zaoferujemy wsparcie w przyjęciu ucznia z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej ogólnodostępnej oraz zapewnimy mu właściwą edukację i terapię.

Wspieramy rodziców

Ustalimy plan działania, pokierujemy rozwojem Twojego dziecka. Oswoimy lęk związany z diagnozą i przywrócimy poczucie kontroli nad sytuacją – w końcu to ty jesteś ostoją swojego dziecka.

Organizujemy edukację domową

W naszej wiosce uczymy się i tworzymy projekty, zawsze szanując dziecięce emocje i wartości. SzyszUNIa to miłość do natury oraz nieograniczona pasja do edukacji.

Zajęcia w kształceniu specjalnym

Zajęcia w kształceniu specjalnym

Terapia indywidualna i środowiskowa (poniżej 60 h/mies.)70 zł / h
Terapia indywidualna i środowiskowa (powyżej 60 h/mies.)55 zł / h
Terapia indywidualna i środowiskowa (pełny miesiąc terapii ~80 h)3800 zł
Terapia indywidualna i środowiskowa (zakres ustalany indywidualnie)90-125 zł / h
info-2
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne (cieniowanie dziecka w grupie przedszkolnej, terapia środowiskowa),

 • indywidualne zajęcia usprawniające funkcje poznawcze oraz rozwijające umiejętność komunikowania się,

 • zajęcia metodą krakowską,
 • terapia rozwojowa z elementami met. behawioralnej,
 • zajęcia rozwijające efektywną komunikację metodą VB-MAPP,

 • zajęcia fizjoterapeutyczne,
 • zajęcia integracji sensorycznej

Terapie indywidualne i zajęcia grupowe

Terapie indywidualne i zajęcia grupowe

Terapia ogólnorozwojowa (w miejscu zamieszkania lub na terenie placówki)125 zł / h
 • Elementy Growth Though Play System™

 • Terapia przez zabawę

 • Ukierunkowanie na relacyjne oraz responsywne działanie

 • Kształtowanie umiejętności społecznych oraz poznawczych

 • Wspomaganie procesów samoregulacji

info-2
Terapia ręki125 zł / h
 • usprawnienie motoryki małej – precyzyjnych ruchów dłoni i palców,

 • zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie codziennych czynności,

 • dostarczenie wrażeń dotykowych poprzez rozmaite kształty i faktury,

 • stymulowanie czucia głębokiego,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • intensyfikowanie precyzji podczas zadań grafomotorycznych,

 • rozwijanie chwytu pisarskiego,

 • przygotowanie do pisania.

TUS

TUS

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (4 spotkania / mies.)450 zł / h
info-2
 • nauka wielu poszczególnych zachowań składających się na ogół umiejętności społecznych,

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji

 • poznawanie sposobów radzenia sobie z emocjami,

 • kontrola emocji oparta na samoregulacji,

 • dostrzeganie zalet u siebie i innych,

 • zwiększenie inicjacji interakcji społecznych,

 • rozwijanie umiejętności prowadzenia i podtrzymywania rozmowy oraz prowadzenia dyskusji,

 • uwrażliwienie na niesienie pomocy i nauka proszenia o pomoc,

 • usprawnianie umiejętności aktywnego słuchania i adekwatnego zadawania pytań,

 • rozwijanie asertywności przy jednoczesnej akceptacji odmowy innych,

 • generalizacja zachowań ułatwiająca zawieranie i utrzymywanie relacji społecznych.

Metody

Trenerzy Umiejętności Społecznych dążą do tego, by uczestnicy rozpoznawali swoje emocje i potrzeby, dostrzegali swoje mocne strony, a także budowali poczucie własnej wartości. Ważnym elementem zajęć jest także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w relacjach społecznych, nauka współdziałania oraz usprawnianie umiejętności wyrażania własnego zdania i argumentowania go. Zagadnienia te realizowane są za pomocą m.in. historyjek społecznych, kart emocji i sytuacji społecznych, gier społecznych. Do poruszania tych tematów pomocne mogą okazać się także elementy muzykoterapii, socjoterapii, bajkoterapii czy też dramy. W zajęcia można włączyć również prace plastyczne czy zabawy ruchowe – ważne, by techniki pracy dostosować do ogólnego poziomu funkcjonowania grupy.

Formy i czas trwania zajęć

Zajęcia TUS odbywają się regularnie w kilkuosobowej grupie, raz w tygodniu przez około 45/50 minut (+10 min rozmowy z opiekunami). Grupa uczestników jest zawsze taka sama, jednocześnie dopasowana pod względem wieku i wyjściowego poziomu umiejętności społecznych. Niezmienność i systematyczność tego typu treningu sprzyja budowaniu bezpiecznej przestrzeni i rozwijaniu umiejętności w społeczności, której ufają.

Konsultacje

Konsultacje

Konsultacja w miejscu zamieszkania (sesja 1-1,5 h)200 zł
Konsultacja w placówce (sesja 1,5-2 h)200 zł
Konsultacja w gabinecie (Gdańsk, Miraua 8/1 – sesja 1 h)160 zł
info-2
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne (cieniowanie dziecka w grupie przedszkolnej, terapia środowiskowa),

 • indywidualne zajęcia usprawniające funkcje poznawcze oraz rozwijające umiejętność komunikowania się,

 • zajęcia metodą krakowską,
 • terapia rozwojowa z elementami met. behawioralnej,
 • zajęcia rozwijające efektywną komunikację metodą VB-MAPP,

 • zajęcia fizjoterapeutyczne,
 • zajęcia integracji sensorycznej