Anna Łuczyńska

Spis treści
Udostępnij post

Regulamin konkursu „Wygraj e-booka” – Facebook

Uniterapia Joanna Czarnecka

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Uniterapia Joanna Czarnecka z siedzibą w Gdańsku 80-288, Rakoczego 11/23 NIP: 5792223622.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Konkurs trwa od 09.12 do 16.12 do godziny 23:59.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17.12 pośrednictwem fanpage Uniterapia Joanna Czarnecka.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/uniterapia.jc
 5. Pracownicy oraz osoby z rodziny pracowników nie mogą brać udziału w konkursie.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu odpowiedniego posta – https://www.facebook.com/uniterapia.jc/posts/1655333114797891 – komentarz dotyczy opisania najzabawniejszej sytuacji, która przytrafiła się uczestnikowi w pracy z dziećmi/ bądź rodzicowi z dzieckiem.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
 4. Najciekawsze, najlepsze, najzabawniejsze komentarze zostaną wybrane przez osoby zarządzające fanpage Uniterapia Joanna Czarnecka.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem portalu Facebook w poście z dnia 17.12.br., w którym ogłosimy zwycięzców, następnie zostaną oni poproszeni o wysłanie wiadomości prywatnej na nasz fanpage Uniterapia Joanna Czarnecka.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest e-book „Razem jest pięknie”.
 2. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres e-mail przez zwycięzcę za pośrednictwem Messengera na portalu Facebook.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy w publicznym poście na fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres j.czarnecka@uniterapia.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – wygraj e-booka „Razem jest pięknie”.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Uniterapia Joanna Czarnecka. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail j.czarnecka@uniterapia.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Uniterapia Joanna Czarnecka.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Uniterapia Joanna Czarnecka.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Regulamin konkursu „Wygraj e-booka” – Instagram

Uniterapia Joanna Czarnecka

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Uniterapia Joanna Czarnecka z siedzibą w Gdańsku 80-288, Rakoczego 11/23 NIP: 5792223622.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Konkurs trwa od 09.12 do 16.12 do godziny 23:59.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17.12 pośrednictwem konta na Instagramie @uniterapia.official.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem konta na Instagramie @uniterapia.official.
 5. Pracownicy oraz osoby z rodziny pracowników nie mogą brać udziału w konkursie.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu odpowiedniego posta – https://www.instagram.com/p/CXRUkUaseI7/ – komentarz dotyczy opisania najzabawniejszej sytuacji, która przytrafiła się uczestnikowi w pracy z dziećmi/ bądź rodzicowi z dzieckiem.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
 4. Najciekawsze, najlepsze, najzabawniejsze komentarze zostaną wybrane przez osoby zarządzające kontem @uniterapia.official.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem portalu Instagrama w poście z dnia 17.12.br., w którym ogłosimy zwycięzców, następnie zostaną oni poproszeni o wysłanie wiadomości prywatnej na nasze konto @uniterapia.official.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest e-book „Razem jest pięknie”.
 2. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres e-mail przez zwycięzcę za pośrednictwem serwisu
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy w publicznym poście na serwisie
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres j.czarnecka@uniterapia.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Instagramie – wygraj e-booka „Razem jest pięknie”.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Uniterapia Joanna Czarnecka. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail j.czarnecka@uniterapia.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Uniterapia Joanna Czarnecka.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na koncie @uniterapia.official na instagram.com
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.